ENERGIDOKTOREN                             


I forbindelse med salg av bolig, hytter og leiligheter vil det stilles strengere krav til gjennomgang og dokumentasjon av energi- og byggteknisk tilstand. Fra 01 juli 2010 skal alle boliger (som er over 50 Kvm) som selges eller leies ut ha en energiattest. 


Energidoktoren leverer totaltejenester innenfor energimerking, bolig, verdi og lånetakst.

ENERGIMERKING
Når vi energimerker så utfører vi en grundig analyse av huset ditt som innbefatter følgende elementer:

1. Bygningskategori, byggeår,, bygningstype, osv.
2. Teknisk utstyr; oppvarming og ventilasjon
3. Energibruk; energimengde de siste 3 år
4. Arealdetaljer; himmelretning, bygningsform, osv
5. Bygningsdetaljer; rehabiliteringshistorikk, tilbygg, osv
 
Vi får en nøyaktig energimåling som tar høyde for forbedringer som er gjort på huset siden det ble bygget. Vi vil også komme med forslag over både byggnings, og energimessige tiltak som kan forbedre energikarakteren.

Rapporten som blir overlevert inneholder en energiattest fra Norges vassdrags- og Energidirektorat(NVE), en oppsummering inkludert forslag til tiltak.  

Priser
Leiligheter Kr 2500,- pluss mva
Boliger Kr 3500,-  pluss mva

Hytter Kr 2500,- pluss mva(reise utenfor Kriistiansand kommer i tillegg)
Bygg med flere enheter (egne priser). Vennligst kontakt oss.


 
                                                                                                                                                                                   

VERDI OG LÅNETAKST
Basert på en gjennomgang av din bolig inkludert målinger så gir vi en verdivurdering av din bolig.

TILSTANDSRAPPORT OG BOLIGSALGSRAPPORT  
- fra mai
Vi tilbyr tilstandsrapport og boligsalgsrapport av din bolig og går da grundig igjennom boligens byggtekniske tilstand.

TILSTANDS, BOLIGSALGSRAPPORT OG ENERGIMERKING
Vi tilbyr komplett tilstand, boligsalgsrapport og energimerking. Dette er en effektiv metode for å få en helhetlig og komplett vurdering av boligens bygg og energitekniske tilstand.

Kontakt oss for tilbud.